Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen.

Formand

Anna Ilsøe

Dansk Sociologiforenings repræsentant i ISA

Lektor, Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS), Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Næstformand

Pelle Korsbæk Sørensen

Formand, repræsentant fra Danmark, Nordic Sociological Association

Adjunkt på Sundhedsfremme og Sundhedsstrategier, Institut for Mennesker og Teknologi, Roskilde Universitet.

Foto: Rasmus Nørlem Sørensen

Ordinære

Anders Hjort Trolle

Forsker, ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed

Anne-Kirstine Mølholt

Adjunkt, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Alberte Alsø Dokkedal

Samfundsvidenskabelig underviser, Rigspolitiet, Politiskolen.

Anna Sofie Bach

Post.doc på Institut for Kulturvidenskaber, SDU.

Redaktør på Friktion – magasin for køn, krop og kultur.

Barbara Fersch

Lektor ved Institut for Sociologi, Miljø- og Erhvervsøkonomi, SDU

Kasserer

Emma Steffensen Bach

Suppleant for Dansk Sociologiforenings repræsentant i ISA

Stud.cand.scient.soc, Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Suppleanter

David Reimer

Professor MSO. DPU, Aarhus Universitet.

Marie Bruvik Heinskou

Forlagsredaktør, Samfundsvidenskab og humaniora, Hans Reitzels Forlag

Pia Heike Johansen

Dansk Sociologiforenings repræsentant i ESA

Lektor, ph.d., cand.scient.soc. Center for Landdistriktsforskning, Syddansk Universitet.

Foto: Michael Yde Katballe

Studenterrepræsentanter

Søren Lund Frandsen

Kandidatstuderende ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Emma Steffensen Bach

Suppleant for Dansk Sociologiforenings repræsentant i ISA

Stud.cand.scient.soc, Sociologisk Institut, Københavns Universitet.

Suppleanter for studenterrepræsentanter

Jonas Thorborg Stage

Studerende og studenterstudievejleder ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Æresmedlemmer

Elisabeth Hultcrantz

Revisorer

Heine Andersen

Kirsten Meyer

Cand Scient Soc.
Adm direktør, Rabbe Consult a/s.

Sekretær

Lene El Mongy

Studentermedhjælp

Katrine Stribæk

Bachelorstuderende ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet