Arbejde og arbejdsmarked

Arbejds- og arbejdsmarkedssociologi handler om beskæftigelse, arbejdsliv, arbejdsmiljø og regulering af løn- og arbejdsvilkår

Arbejds- og arbejdsmarkedssociologer studerer, hvordan arbejdslivet og arbejdsmarkedet udvikler sig, samt hvordan løn- og arbejdsvilkår reguleres. Ofte indgår begge aspekter i sociologiske undersøgelser, men tyngdepunktet kan variere.

En række forskningsmiljøer i Danmark har primært fokus på undersøgelsen af arbejdslivet – herunder arbejdslivets udvikling (Center for Arbejdslivsforskning, Roskilde Universitet), arbejdsmiljøet (Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA), ældres arbejdsliv og kønssegregering på arbejdsmarkedet (Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE), unges arbejdsliv (Center for Ungdomsforskning, CEFU, Aalborg Universitet), arbejdsliv i et kønsperspektiv (Center for Kønsforskning, FREIA, Aalborg Universitet, Center for Køn, Magt og Mangfoldighed, Roskilde Universitet) og organisationer i arbejdslivet (Institut for Organisation, IOA, Copenhagen Business School).

En anden gruppe af forskningsmiljøer tager udgangspunkt i studiet af det danske arbejdsmarked, herunder Den Danske Model for forhandling af overenskomster og aftaler mellem arbejdsgivere og lønmodtagere. Sidstnævnte gælder især de to forskningscentre Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, FAOS, Københavns Universitet, og Center for Arbejdsmarkedsforskning, CARMA, Aalborg Universitet

Foto: Shutterstock

Sociologer med arbejde og/eller arbejdsmarked som speciale: 

Center for Arbejdslivsforskning, Roskilde Universitet

Agnete Meldgaard Hansen

Annette Kamp

Betina Dybbroe

Christian Helms Jørgensen

Helge Søndergaard Hvid

Henning Salling Olesen

Henrik Lambrecht Lund

Janne Gleerup

Klaus T. Nielsen

Niels Warring

Peter Busch-Jensen

Peter Hagedorn-Rasmussen

Center for Arbejdsmarkedsforskning, CARMA, Aalborg Universitet

Anette Borchost

Cecilie Krogh

Flemming Ibsen

Flemming Larsen

Henning Jørgensen

Jan Holm Ingemann

Jeehvita Yogachandiran Qvist

Jeppe Fuglsang Larsen

Kelvin Baadsgaard

Laust Højedahl

Mads Peter Klindt

Morten Lassen

Niklas Andreas Andersen

Per H. Jensen

Per Kongshøj Madsen

Peter Nielsen

Rasmus Lind Ravn

Stine Rasmussen

Thomas Bredgaard

Center for Ungdomsforskning, CEFU, Aalborg Universitet

Mette Lykke Nielsen

Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE

Helle Holt

Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, NFA

Jeppe Lykke Møller

Johnny Dyreborg

Katharina Christiane Jeschke

Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier, FAOS, Københavns Universitet

Anna Ilsøe

Jens Arnholtz

Mikkel Mailand

Nana Wesley Hansen

Institut for Marketing & Management, SDU

Søren Voxted

Steen Scheuer

Institut for Mennesker og Teknologi, RUC

Jo Krøjer

Katia Dupret

Pelle Korsbæk Sørensen

Sabina Pultz

Susanne Ekman

Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, RUC

Lise Lotte Hansen

Rasmus Willig

Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU

Bjarke Refslund

Claus D. Hansen

Iben Nørup

Morten Kyed

Rasmus Møberg