Hvem er Dansk Sociologiforening?

Dansk Sociologiforening er en frivillig forening for alle med interesse for sociologi. Foreningen blev dannet i 1965 med det formål at skabe en bred organisation for sociologer og andre sociologisk interesserede, hvor sociologien kunne brydes og udvikles i alle dens afskygninger. Det mål er stadig foreningens omdrejningspunkt. Tidligere var det et krav for optagelse i foreningen, at man var i gang med eller havde afsluttet en uddannelse i sociologi – det krav blev fjernet med en vedtægtsændring i 2015. Foreningen har i dag omkring 600 medlemmer.

Fra begyndelsen af 1970’erne knyttede Dansk Sociologiforening tætte bånd til Nordisk Sociologforbund (NSF)/Nordic Sociological Association (NSA), og siden også til European Sociological Association (ESA) og International Sociological Association (ISA), hvis sociologikongresser danske medlemmer gennem tiden har deltaget aktivt i.

Sociologien har i dag bredt sig til mange forskellige arbejdsområder, hvilket øger behovet for et fagfællesskab, hvor bevidstheden om den sociologiske faglighed kan debatteres og styrkes. I Dansk Sociologiforening støtter vi netværk og vidensdeling på tværs af både offentlig og privat sektor, generationer og fagområder. Gennem vores talrige aktiviteter skaber vi mulighed for at samle forskellige grene og fløje af sociologien, så flest mulige stemmer kan inddrages i udviklingen af sociologien i Danmark.

Dansk Sociologiforenings kerneaktiviteter

Gratis arrangementer for alle

Hvert år udbyder foreningen ca. otte-ti arrangementer, som er gratis og åbne for alle interesserede. Arrangementerne spænder mellem foredrag, debat- og karrierearrangementer og inddrager ofte den nyeste forskning indenfor specifikke sociologiske problemstillinger eller aktuelle udfordringer og muligheder, som dansk sociologi står overfor. Flere af arrangementerne er i samarbejde med lokale netværk og organisationer som eksempelvis sociologiske institutter på universiteterne, vidensnetværk, forlag eller studenterorganisationer.

Metodekurser for medlemmer

Som medlemsgode kan foreningens medlemmer deltage i to-tre metodekurser om året. Både studerende, erhvervsaktive og dem uden for arbejdsmarkedet kan hermed opnå færdigheder indenfor nye tilgange til sociologiske metodeværktøjer. De seneste år har foreningen blandt andet afholdt kurser i kvalitative forløbsundersøgelser, kodning i Python, videoovervågning som sociologisk metode og et brush-up-kursus i kausal inferens.

Sociologisk Sommerlejr

I 2019 lancerede Dansk Sociologiforening det nye format Sociologisk Sommerlejr. Sommerlejren finder sted en weekend hen over sommeren, og er en mulighed for sociologiinteresserede, hvor forskellige sociologisk relevante emner kan diskuteres over et lejrbål eller grillmad. På lejren er der plads til både faglighed og fællesskab, og det er et sted, hvor der er mulighed for at møde sociologiinteresserede på tværs af sociologiske miljøer og brancher.

Sociologiske Kongresser

Hvert andet år inviterer Dansk Sociologiforening alle med interesse for sociologi til Dansk Sociologikongres, der er en videnskabelig konference over to dage med paper sessions, debatpaneler og keynotepræsentationer. Her udveksles viden, nye forskningsresultater og idéer til videre undersøgelser. De sociologiske miljøer mødes på kryds og tværs og bliver sammen klogere på, hvad der rører sig i nutidens sociologi.

Publikationer

Dansk Sociologiforening publicerer hvert år fire numre af det videnskabelige tidsskrift Dansk Sociologi. Medlemmer af foreningen modtager udgivelserne af Dansk Sociologi. Tidsskriftets redaktion er formelt og praktisk uafhængig af foreningen. Ligesom foreningen har det til formål at formidle ny sociologisk viden. Tidsskriftet indeholder både videnskabelige artikler, essays og boganmeldelser og udgives ofte under temaer som “Intersektionalitet” eller “Digitale metoder”. Derudover modtager foreningens medlemmer de fire årlige udgivelser af tidsskriftet Acta Sociologica, som udgives af Nordic Sociological Association og beskæftiger sig med sociologisk forskning i hele Norden og internationalt.

Sociologisk Magasin

I begyndelsen af 2018 publicerede foreningen for første gang det gratis online magasin Sociologisk Magasin. Foreningen ønskede at formidle viden om sociologi i Danmark ved et andet format end gennem videnskabelige artikler.

Magasinet sætter fokus på sociologiens nye og spændende veje i dagens Danmark – både inden for og uden for universitetets mure. Her findes blandt andet et magasin om sociologiske karriereveje, og et med portrætter fra tre af de danske sociologiuddannelser. Magasinets fokus er at fremstille moderne dansk sociologi, både som erhverv og diskussionsfelt i den private og offentlige sektor.

Sociologisk Magasin udgives mindst en gang om året og indeholder korte analyser, interviews og rapporter fra den sociologiske verden. De første udgivelser indeholder karriereportrætter af arbejdende sociologer og portrætter fra sociologiske uddannelser i Danmark.

Kontakt: lm@samf.ku.dk