Vidensbank

Som et nyt tiltag vil Sociologiforeningen opbygge en vidensbank her på siden, hvor en række forskellige sociologiske temaer vil blive præsenteret og ledsaget af en oversigt over sociologer, der beskæftiger sig med det pågældende tema. Vidensbanken indeholder en kort introduktion til, hvad det pågældende tema dækker samt hvilke forskningsmiljøer, der har fokus på emnet i Danmark. Desuden findes for hvert tema en oversigt over sociologer, der har det pågældende emne som deres speciale. 

Første sociologiske tema i vidensbanken er: Arbejde og arbejdsmarked

Nye temaer vil løbende blive tilføjet.