Hvem er Dansk Sociologiforening?

Dansk Sociologiforening er en frivillig forening for alle med interesse for sociologi. Foreningen blev dannet i 1965 med det formål at skabe en bred organisation for sociologer og andre sociologisk interesserede, hvor sociologien kunne brydes og udvikles i alle dens afskygninger. Det mål er stadig foreningens omdrejningspunkt. Tidligere var det et krav for optagelse i foreningen, at man var i gang med eller havde afsluttet en uddannelse i sociologi – det krav blev fjernet med en vedtægtsændring i 2015. Foreningen har i dag 600 medlemmer.

Fra begyndelsen af 1970’erne knyttede Dansk Sociologiforeningtætte bånd til Nordisk Sociologforbund (NSF eller Nordic Sociological Association), og siden også til European Sociological Association (ESA) og International Sociological Association (ISA), hvis sociologikongresser danske medlemmer gennem tiden har deltaget aktivt i.

Sociologien har i dag bredt sig til mange forskellige arbejdsområder, hvilket øger behovet for et fagfællesskab, hvor bevidstheden om den sociologiske faglighed kan debatteres og styrkes. I Dansk Sociologiforening støtter vi netværk og vidensdeling på tværs af både offentlig og privat sektor, generationer og fagområder. Gennem vores talrige aktiviteter skaber vi mulighed for at samle forskellige grene og fløje af sociologien, så flest mulige stemmer kan inddrages i udviklingen af sociologien i Danmark.

 

Dansk Sociologiforenings kerneaktiviteter

Gratis arrangementer for alle

Hvert år udbyder foreningen ca. otte-ti arrangementer, som er gratis og åbne for alle interesserede. Arrangementerne spænder mellem både foredrag, debat- og karrierearrangementer og inddrager ofte den nyeste forskning indenfor specifikke sociologiske problemstillinger eller aktuelle udfordringer og muligheder, som dansk sociologi står overfor. Flere af arrangementerne er i samarbejde med lokale netværk og organisationer som eksempelvis sociologiske institutter på universiteterne, vidensnetværk eller studenterorganisationer.

Metodekurser for medlemmer

Som medlemsgode kan foreningens medlemmer deltage i to-tre metodekurser om året.

 

Både studerende og erhvervsaktive kan hermed opnå færdigheder indenfor nye tilgange til sociologiske metodeværktøjer.

Sociologiske Kongresser

Hvert andet år inviterer Dansk Sociologiforening alle danskere med interesse for sociologi til Dansk Sociologikongres, der løberover to dage. Her udveksles viden, nye forskningsresultater og idéer til videre undersøgelser. De sociologiske miljøer mødes på kryds og tværs og bliver sammen klogere på, hvad der rører sig i nutidens sociologi.

Publikationer

Dansk Sociologiforening publicerer hvert år fire numre af det videnskabelige tidsskrift Dansk Sociologi. Medlemmer af foreningen modtager gratis udgivelserne af Dansk Sociologi og modtager desuden de fire årlige udgivelser af tidsskriftet ACTA Sociologica, som udgives af Nordic Sociogical Association og beskæftiger sig med sociologisk forskning i hele Norden. I starten af 2018 startede publicerede foreningen for første gang det gratis online magasin Sociologisk Magasin. Magasinet sætter fokus på sociologiens nye og spændende veje i dagens Danmark – både inden for og uden for universitetets mure.