Ambulant stofmisbrugsbehandling, etniske minoriteter og dislokeret agens

Foredrag af Bjarke Nielsen 14-9-2011 baseret på et etnografisk feltarbejde (9 måneder) blandt socialarbejdere i ambulant stofmisbrugsregi. Analysen er inspireret af aktør-netværksteori (bl.a. Latour, Gomart, Weinberg, Mol). Jeg forsøger at spore forskellige stabiliserende forbindelseslinjer. Analysen lokaliserer nogle mønstre i arbejdet ’herinde’, det jeg betegner som omsorgens rationalitet, og hvordan det får mulighed for at agere på klienterne. Men ’det herinde’ handler ikke i isolation på klienterne, men skal spores i relation til, hvordan legale såvel som illegale stoffer opnår agens. Endeligt skal det relateres til, hvordan det for det sociale arbejde eksterne, misbrugernes liv ’derude’, kan være genstridigt, når det anskues i relation til en målsætning om at skabe bedre liv for klienterne.