Anders Petersen: Præstationssamfundets logik og skyggesider

29. marts 2017 kl 14-15.30

Arrangementet afholdes på AAU i København SV, Frederikskaj 10B, 1. sal, studio 2

I foredraget vil Anders Petersen argumentere for, at depressionens nutidige ”popularitet” må ses på baggrund af, at præstation har fået status af ideal for det gode liv. Opblomstringen af depression er en seismograf for en tendens i tiden, hvor det er afgørende at gøre sig gældende og præstere på jobbet og i privatlivet. Det er ikke vigtigt, hvad man er god til, men det er altafgørende, at man ustandseligt præsterer optimalt inden for et eller andet. Det samfundsmæssige pres, som nutidens individer må håndtere og tage på sig, er grundstenen til en depressionsbølge, vi oplever i tiden.

Tilmelding til arrangementet sendes til Merete Monrad (monrad@socsci.aau.dk)