Atmosfærer i den grænseløse by

Foredrag af Niels Albertsen, professor ved Arkitektskolen i Aarhus, den 21. marts 2012:

I løbet af de seneste ca. 60 år er byens og det æstetiskes grænser blevet uskarpe. Det æstetiske har spredt sig til stadig flere områder og byen langt ud i landskabet. Den store, tætte og forskelligartede bosættelse er blevet stor, spredt og forskelligartet, og det æstetiske har antaget en mangfoldighed af affektivt-atmosfæriske karakterer. Foredraget redegør for disse to ’grænseløsheder’ og afsøger forbindelser mellem dem ud fra en tese om, at klassiske bysociologiske temaer i den grænseløse by (også) tager atmosfærisk form.

Digital marginalisering

Foredrag af Jens Hoff 26-11-2011: 89% af unge mellem 16 og 19 år har en Facebook-profil, mens det kun gælder 16% af de 60 til 74 årige (Danmarks Statistik 2011). Betyder det, at personer på 60+ er digitalt marginaliserede i den forstand, at der er informationer eller færdigheder af samfundsmæssig relevans, som de ikke får del i? Dette foredrag vil genbesøge 90’ernes diskussion om A og B-holdet, og se på, om digital marginalisering stadig er et problem i de sociale mediers tidsalder.

Ambulant stofmisbrugsbehandling, etniske minoriteter og dislokeret agens

Foredrag af Bjarke Nielsen 14-9-2011 baseret på et etnografisk feltarbejde (9 måneder) blandt socialarbejdere i ambulant stofmisbrugsregi. Analysen er inspireret af aktør-netværksteori (bl.a. Latour, Gomart, Weinberg, Mol). Jeg forsøger at spore forskellige stabiliserende forbindelseslinjer. Analysen lokaliserer nogle mønstre i arbejdet ’herinde’, det jeg betegner som omsorgens rationalitet, og hvordan det får mulighed for at agere på klienterne. Men ’det herinde’ handler ikke i isolation på klienterne, men skal spores i relation til, hvordan legale såvel som illegale stoffer opnår agens. Endeligt skal det relateres til, hvordan det for det sociale arbejde eksterne, misbrugernes liv ’derude’, kan være genstridigt, når det anskues i relation til en målsætning om at skabe bedre liv for klienterne.