Atmosfærer i den grænseløse by

Foredrag af Niels Albertsen, professor ved Arkitektskolen i Aarhus, den 21. marts 2012:

I løbet af de seneste ca. 60 år er byens og det æstetiskes grænser blevet uskarpe. Det æstetiske har spredt sig til stadig flere områder og byen langt ud i landskabet. Den store, tætte og forskelligartede bosættelse er blevet stor, spredt og forskelligartet, og det æstetiske har antaget en mangfoldighed af affektivt-atmosfæriske karakterer. Foredraget redegør for disse to ’grænseløsheder’ og afsøger forbindelser mellem dem ud fra en tese om, at klassiske bysociologiske temaer i den grænseløse by (også) tager atmosfærisk form.