ATMOSFÆRER I DEN GRÆNSELØSE BY

d. 21. marts 2012 kl. 17:15 på Sociologisk Institut, i lokale 1.1.18.

I løbet af de seneste ca. 60 år er byens og det æstetiskes grænser blevet uskarpe. Det æstetiske har spredt sig til stadig flere områder og byen langt ud i landskabet. Den store, tætte og forskelligartede bosættelse er blevet stor, spredt og forskelligartet, og det æstetiske har antaget en mangfoldighed af affektivt-atmosfæriske karakterer. Foredraget redegør for disse to ’grænseløsheder’ og afsøger forbindelser mellem dem ud fra en tese om, at klassiske bysociologiske temaer i den grænseløse by (også) tager atmosfærisk form.

Kl. 17.15 – 19.00 på Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5 a, lokale 1.1.18.
Gratis og åbent for alle interesserede.

På dette link ses adressen og lokalet, som er i bygning 1.
csc.ku.dk/bygninger_og_adresser/css/
Gå ind på kortet (3. linie under billedet), bygning 1 er ved indgang “A”. Gå til venstre i porten og op til 1. sal til lokale 18.