Call til redaktører til Acta Sociologica fra 2023 til 2027 er udvidet til 29.

Nordisk sociologforbund, Nordic Sociological Association (NSA), søger nye redaktører til Acta Sociologica fra januar 2023, hvor redaktionen overgår fra Island til Danmark. Derfor inviteres det sociologiske miljø i Danmark til at ansøge om at overtage redaktionen for dette vigtige, internationale sociologitidsskrift. 

Dansk Sociologiforening varetager indstillingsprocessen for nye redaktører, og alle interesserede og kvalificerede opfordres til at ansøge om at overtage redaktionen for tidsskriftet.

Deadline for ansøgninger til redaktørposten er udvidet til 29. april 2022.

Læs mere om tidsskriftet og ansøgningsprocessen for nye redaktører nedenfor.

Om tidsskriftet
Acta Sociologica er et respekteret tidsskrift publiceret af Sage, der tager imod teoretiske og empiriske artikler af høj kvalitet inden for alle områder af sociologi. Tidsskriftet har en Impact Factor (IF) på 1.960 og en femårs Impact Factor på 2.673. Det har en BFI 2 kategorisering. Det bliver uddelt til medlemmer af de nationale sociologiske foreninger i de nordiske lande, og har desuden en global distribution via omfattende biblioteksabonnementer. Processen med at indsende og evaluere artikler til tidsskriftet foregår via SAGE track; et webbaseret onlinesystem til indsendelse og peer review af artikler.

De nye redaktører vil præsentere en plan for visionen for tidsskriftet de næste fire år. 

Ifølge vedtægterne for tidsskriftets ejere, Nordic Sociological Association, cirkulerer Acta Sociologicas redaktion mellem de nordiske lande. Tidsskriftet redigeres på nuværende tidspunkt af professor Sigrún Ólafsdóttir & Jón Gunnar Bernburg og ledende redaktør Kjartan Páll Sveinsson, ved Islands Universitet. Hvert år yder NSA økonomisk støtte til værtsinstitutionen for at dække arbejdstid for redaktørerne og/eller til redaktionel assistances – og udgifter til afholdelse af møder med udgiverne og ejerne. Den økonomiske støtte fra NSA til redaktionen var i 2021 315.000 NOK (~ 220.000 DKK). Derudover er der et supplerende årligt budget fra NSA til at dække redaktionens rejseomkostninger.

Evalueringskriterier:
En ansøgning om at varetage redaktionen skal fokusere på følgende afgørende kriterier, der bruges til at evaluere de indkomne forslag:

 • Redaktørernes grad af sociologisk- og professionel ekspertise – som minimum forventes redaktørerne at være førende national- og internationalt anerkendte sociologer.
 • Værtsinstitutionens akademiske standard – værtsinstitutionen forventes at have et fremragende forskningsmiljø for redaktørerne (fx i form af sekretærhjælp og interne bidrag).
 • Kvaliteten af administrativ støtte fra værtsinstitutionen.
 • Visionerne for at udvikle og styrke Acta Sociologica i løbet af varetagelsen af redaktionen.

Baseret på tidligere erfaringer bør redaktionen desuden opfylde følgende betingelser:

 • Tidsskriftet skal have minimum to redaktører, som er tilknyttet den samme institution, og som bevarer god, intern kommunikation.
 • Redaktørerne skal have stærke sociologiske kompetencer og kompetencer der komplementerer hinanden, både teoretisk og metodisk.
 • Redaktørerne skal have stærke og komplementære positioner i internationale forskningsmiljøer.
 • Redaktørerne skal mestre engelsk, både på skrift og i tale.

NSA stiller væsentlig økonomisk støtte til rådighed for redaktionen. Støtten fra NSA dækker dog ikke alle faktiske udgifter. Derfor bedes ansøgerne informere om hvilken form for organisatorisk og økonomisk støtte, værtsinstitutionen kan bidrage med. Dette kan inkludere støtte til redaktionel assistance, kontorpladser, arbejdstidsordninger for redaktørerne, administrativ støtte såvel som posttjenester, udstyr og vedligeholdelse.

NSA dækker udgifter til overflytning af redaktionen (rejser og møder mellem aftrædende og tiltrædende redaktører). NSA dækker udgifterne til ét årligt møde mellem redaktørerne og udgiveren (SAGE) og udgifter til redaktionel repræsentation ved bestyrelsesmøder i NSA. Vedtægterne for ACTA Sociologica kan findes via dette link: 

http://nordicsociologicalassociation.org/wp-content/uploads/2018/04/Statutes-for-ACTA-Sociologica.pdf

Ansøgningsprocessen:
Dansk Sociologiforenings bestyrelse vurderer de indkomne ansøgninger, og vurderingen præsenteres for NSA’s bestyrelse. Den endelige beslutning træffes af NSA’s bestyrelse. De nye redaktører overtager ansvaret for redaktionen 1. januar 2023. De nuværende redaktører hjælper med overflytningen af redaktionen i løbet af efteråret 2022. Forventningen er, at den nye redaktion inviteres til Island til et møde om vidensdeling i forbindelse med NSA2022-konferencen i Reykjavik. En ansøgning kan typisk formidles på 2-3 sider, men der er ikke en øvre grænse. Ud over ansøgningen vedlægges CV for de ansøgende redaktører.

Nedenfor er deadlines og andre vigtige datoer for ansøgningsproceduren og overflytningen af redaktionen fra Island til Danmark:

Deadlines

 • 29/04/2022 Deadline for indsendelse af ansøgninger
  Dansk Sociologiforenings bestyrelse vælger hvilke kandidater, der indstilles til at varetage redaktionen. Indstillingen til nye redaktører præsenteres for NSA’s bestyrelse, som træffer den endelige beslutning.
 • 10-12/8/2022 
  De nuværende og kommende redaktører afholder et møde, hvor de begynder at forberede processen med at flytte redaktionen (mødet forventes at blive afholdt i Island i løbet af NSA-konferencen: https://nsa2022.is/)
 • 01/01/2023 
  De nye redaktører overtager ansvaret for redigeringen af Acta Sociologica

I ansøgningen skal redaktørkandidaternes kompetencer og erfaring tydeliggøres, og den foreslåede ordning til en økonomisk og organisatorisk aftale mellem NSA og værtsinstitutionen skal skitseres. Desuden bedes ansøgerne redegøre for deres vision for at udvikle Acta Sociologica i løbet af deres værtsskab. Ansøgninger sendes til lm@samf.ku.dk senest d. 29. april 2022 kl. 12:00.

For yderligere information kan Dansk Sociologiforenings sekretær kontaktes på: lm@samf.ku.dk