DANSK SOCIOLOGKONGRES 2016

Krise, konflikt og kritik

Aalborg Universitet, 28. og 29. januar 2016

Kriser og katastrofer i form af bl.a. krige, klimaforandringer, naturkatastrofer, samt økonomiske og finansielle kriser spiller en stigende rolle i vores lokale kontekst – både materielt og diskursivt. Klimaændringer kan ændre forudsætninger for fødevaresikkerhed og forsyning og have ødelæggende virkninger på infrastruktur, boligforhold mv. I stigende omfang har Danmark involveret sig i internationale krige og konflikter, der også sætter sig lokale spor i form af eksempelvis flygtningeproblemer samt kulturelle og religiøse modsætninger. Øget økonomisk globalisering sætter ligeledes i stigende grad stabile lokale forhandlede ordner, fx på arbejdsmarkedet, ud af kraft og øger – samt individualiserer – risici. De sociale problemer, samfundsstrukturelle ændringer, kulturelle udfordringer, etiske dilemmaer, fordelingsproblemer og kollektive handlingsdilemmaer som nutidens store kriser bringer med sig, bør ikke reduceres til tekniske spørgsmål med teknokratiske løsninger. Vi mener, at sociologien bør forholde sig mere aktivt og kritisk til disse storskalaproblemer.

På Dansk Sociologkongres 2016 vil vi derfor gerne indbyde til en række oplæg og drøftelser, der sætter fokus på de store kriser og udfordringer, vi står over for.

Kongressens hovedtalere er:

  • Professor Hans Joas, Humboldt-Universität, Berlin
  • Assistant Professor Catherine Corrigall-Brown, Department of Sociology, University of British Columbia Vancouver, Canada
  • Professor Arne Johan Vetlesen, Universitet i Oslo

Læs mere på kongressens hjemmeside:

www.sociologkongres.aau.dk

Vi opfordrer alle, der gerne vil være ansvarlig for en session, både inden for kongressens tema og i forhold til andre sociologiske emner, til at komme med forslag. Forslag kan sendes til følgende mailadresse: sociologkongres@socsci.aau.dk