Dialog om digitale platforme

I samarbejde med FAOS, inviterer vi tirsdag d. 19. februar kl. 16.00 – 18.00 til oplæg om digitale platformes muligheder og udfordringer på arbejdsmarkedet.

Arbejdsmarkedet er under forandring. Nye digitale arbejdsplatforme gør det let for danskere at supplere deres indtægter ved at udføre opgaver online. Digitaliseringen skaber således nye muligheder, men medfører også udfordringer. Hvilke veje er der til bæredygtige løsninger, som både sikrer ordentlige løn- og arbejdsvilkår og fair konkurrence? Og hvilken rolle spiller dialogen mellem arbejdsmarkedets parter i den proces?

Forskningsprojektet IRSDACE har på opdrag af EU-kommissionen undersøgt dialogen om platformsøkonomien i Danmark og seks andre EU-lande via interview med traditionelle aktører på arbejdsmarkedet – fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, staten, EU – og nye aktører i platformsøkonomien – platformsejere og brugere af platformene. Målet har været at svare på, hvornår dialogen mellem aktørerne fører til udviklingen af bæredygtige løsninger, og hvordan man kan stimulere platformenes innovative og vækstmæssige potentiale.

Det er nogle af de spørgsmål, du kan få svar på ved et arrangement på Københavns Universitet den 19. februar kl. 16. Her kan du høre oplæg ved lektor Anna Ilsøe, der dels har været tovholder på den danske del af undersøgelsen og dels har bidraget til den nye komparative rapport med resultater fra alle syv lande. Efterfølgende vil der være en paneldebat med Niels Grøn Seirup, DI, Thorkild Holmboe-Hay, 3F, Steffen Wegner Mortensen, Hilfr, og Morten Petersen, Worksome.

Program:

16.00-16.30: Hovedresultater fra forskningsprojektet IRSDACE – Social dialog i platformsøkonomien – Ved lektor Anna Ilsøe

16.30-16.45: Spørgsmål fra salen

16.45-17.15: Pause med kaffe og kage

17.15-18.00: Veje til bæredygtige digitale platforme i Danmark og Europa
Paneldebat ved: Niels Grøn Seirup, Underdirektør, DI
Thorkild Holmboe-Hay, Politisk Rådgiver, 3F
Steffen Wegner Mortensen, CEO, Hilfr
Morten Petersen, CEO, Worksome
Moderator: Anna Ilsøe

OBS: Arrangementet starter kl. 16.00, der er således ikke akademisk kvarter.

Arrangementet er finder sted d. 19. november kl. 16.00 – 18.00 i lokale 35.01.06 på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K.

Vi byder på kaffe/the og kage i pausen.

OBS: Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede, men kræver tilmelding. Du kan tilmelde dig her

Du kan finde opdateringer og følge med på Facebook-begivenheden.

Dansk Sociologiforening og FAOS