EMPIRE

d. 8. december 2004 kl. 19:30 på Sociologisk Institut, Linnésgade 25 i lokale Salen

– Findes der en imperial civilisation?

V. Søren Christensen, lektor i almen etnologi

Et af de åbne spørgsmål i Hardts og Negris Empire er, i hvilket omfang og på hvilken måde deres begreb om ’Imperiet’ overskrider konventionelle forestillinger om en ’neo-liberal’ global orden. Foredraget vil diskutere dette spørgsmål ved at sætte fokus på et af de aspekter af Empire, der sjældent diskuteres, nemlig Hardts og Negris forestilling om Imperiet som en ny form for forvaltning af kulturelle forskelle. Imperiet fremtræder som en universel retsorden, der er konstitueret ikke blot af markedsøkonomi og menneskerettigheder, men også af en grænseløs kulturel mangfoldighed. Foredraget vil diskutere denne forestilling om en ny imperial pluralisme dels i forhold til nutidige fænomener som multi-kulturalisme og transnationalisme, dels i forhold til Hardts og Negris genealogi over Vestens historiske forvaltning af kulturel forskellighed siden renæssancen. Selv om foredraget også vil komme ind på sociologiske og filosofiske aspekter af Empire, vil der således primært blive anlagt en etnologisk synsvinkel på bogen.