En kritisk teoris elementer

Som afslutning på konferencen “Kritik i dag”, ser Rasmus Willig på mulighederne for begrundet normativ kritik og forsøger dernæst at udvikle en sådan kritisk teori. Den første præmis for at dette er, at der findes invariante antropologiske konstanter, som den kritiske teori kan bygge på. Rasmus Willig diskuterer her også kort kritikken af den kritiske teori som “normativ fundamentalisme”.