FORÅRET ER PÅ VEJ – Forårsprogram, paneldebat og metodekursus

Forårsprogrammet 2020

Foråret er på vej, og i selvskab med dette kommer også en masse spændende arrangementer i Dansk Sociologiforening. Vi ser frem til både en paneldebat om Open Access og dens betydning for forskningen, at dykke ned i intersektionalitet og at høre mere om sociologiens problemer i nye belysninger.

Husk at du kan følge med i opdateringer og tilføjelser til forårets arrangementer på vores hjemmeside og på vores Facebookside.

 

Paneldebat og oplæg: ”Vejen mod Open Access”

I Dansk Sociologiforening inviterer vi tirsdag d. 25. februar kl. 16.00-18.00 til oplæg om Open Acces.

I de senere år er der kommet mere og mere politisk enighed om, at der ønskes open science og især open access, dvs. fri adgang til alle forskningspublikationer. Danmarks nationale strategi for open access har f.eks. som målsætning at alle fagfællesbedømte forskningsartikler publiceres open access om 5 år. Hvor er vi på vejen derhen? Hvad er udfordringer og problemer med open access, i forhold publicering? Er målsætningen for ambitiøse eller er den måske ikke ambitiøse nok?

Vi har derfor inviteret tre personer, der vil fortælle om deres arbejde og interesse for open access. Præsentationerne danner udgangspunkt for en åben diskussion med spørgsmål fra salen, der vil gøre os klogere på processen og nuancerne i open access.

De tre personer er:

Hanne Andersen: Hanne er professor i videnskabsteori og institutleder på Institut for Naturfagenes Didaktik. Hun har både som forsker og som leder interesseret sig for sammenhænge mellem publikationspraksisser, meritering og integritet. Hun er endvidere tidligere hovedredaktør af det internationale tidsskrift Centaurus – The official journal of the European Society for the History of Science, og hun er for tiden medlem af Nævnet for Uredelighed.

Jørgen Burchardt: Jørgen Burchardt forsker i viden, teknologi og organisation set i et historisk perspektiv. Sideløbende er han redaktør af videnskabelige tidsskrifter. Blandt andet var han drivende kraft i 1999 til at gøre Tidsskrift for Arbejdsliv til det som nu er Danmarks ældste open access tidsskrift.

Mikkel Willum Johansen: Mikkel er lektor i videnskabsteori ved Institut for Naturfagenes Didaktik. Mikkel Willum Johansen beskæftiger sig bl.a. med spørgsmål om forskningsintegritet og har i den forbindelse deltaget i debatten om såkaldte predatory journals de officielle, danske BFI-lister.

Vi byder på kaffe/the under arrangementet.

Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede, men kræver tilmelding via mail til Jonas Stage på jonasts@socsci.aau.dk.

Du kan finde opdateringer og følge med på Facebook-begivenheden her.

Arrangementet finder sted tirsdag d. 25. februar kl. 16.00 – 18.00 i lokale 35.01.06 på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, bygning 35.

 

Metodekursus: Intersektionalitet – hvad, hvorfor og hvordan?

Torsdag den 19. marts inviterer vi til metodekursus om intersektionalitet. Kurset er kun for medlemmer af Dansk Sociologiforening.

Begrebet om intersektionalitet har de senere år vundet mere og mere indpas i sociologien, særligt internationalt. Målet med dette metodekursus er at give en bred introduktion til begrebet i en dansk sammenhæng såvel som at invitere deltagerne til at reflektere over hvornår intersektionelle perspektiver og analyser kan berige deres eget arbejde – både indenfor og udenfor universitetet.

Begrebet om intersektionalitet har rødder i analyser af, hvordan sorte kvinder i USA er ramt af en dobbelt marginalisering, da de ulighedsstrukturer, de indgår i qua deres køn og deres race, er sammenvævede på en måde, der former deres subjektspositioner. Begrebet åbner således for at forstå og beskrive kompleksiteten i systemisk ulighed. I bredere forstand, og måske særligt i en europæisk kontekst, er begrebet også blevet udviklet til at forstå, hvordan mange forskellige former for sociale differentiering så som klasse, race, køn, seksualitet, handicap, kropsstørrelse mv. gensidigt former hinanden på tværs af mikro-, meso og makroniveauer.

Dette kursus tager udgangspunkt i en introduktion til begrebet teoretiske historie og analytiske brug, men vi vil undervejs også prøve kræfter med perspektivet både på en udvalgt case samt egne problemstillinger hentet fra arbejde eller studie.

Kurset er relevant for dig, som arbejder med ulighed, ligestilling, inklusion, marginalisering, socialt udsatte, diskrimination etc. Eller dig som bare gerne vil blive bedre til at lave magtanalyser, der tager højde for den sociale kompleksitet i vore samfund.

Kursets undervisere: Ann-Dorte Christensen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet og Yvonne Mørck, Institut for Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet – der sammen med Stine Tidemann Faber har redigeret et nyere nummer af tidsskriftet Dansk Sociologi om Intersektionalitet.

Tilmelding til arrangementet foregår her. Du kan finde opdateringer og følge med på Facebook-begivenheden her

Arrangementet finder sted torsdag d. 19. marts kl. 13.00 – 17.00 i lokalet Studio 2 på Aalborg Universitet i København SV.

 

Vi glæder os til endnu god sæson og masser af spændende oplæg og debatter med sammen med alle jer!

 

De bedste hilsner

Dansk sociologiforening

c/o Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, Tlf: 35 32 35 02, www.sociologi.dk