Godt nytår fra Dansk Sociologiforening

Så er 2021 over os. På trods af at 2020 har været præget af nedlukninger og færre muligheder for at samles, har Dansk Sociologiforening ikke været i dvale. I dette nyhedsbrev præsenteres de nye tiltag der har været afprøvet i foreningen i 2020. 

Online-arrangementer i efteråret

Efterårssemestret 2020 har været noget anderledes end det plejer, men har budt på nye muligheder for arrangementer i Dansk Sociologiforening. I 2020 afholdt vi virtuelle arrangementer på Zoom. Selvom vi havde glædet os til at afvikle fysiske arrangementer, har online arrangementer vist sig at være en succes, som har gjort det muligt at nå bredere ud. Deltagerne til arrangementerne havde mulighed for at befinde sig vidt forskellige geografiske steder og kunne være fleksible i forhold til at kombinere deltagelse med andre aktiviteter. Vi holdt to webinarer i hhv. oktober og november. Det første arrangement ”Sociological Perspectives on the Corona Crisis” havde 111 tilmeldte, hvoraf ca. 65 loggede på. Webinaret foregik på engelsk, og 15% af deltagerne befandt sig uden for Danmark. 

Billedet viser beskæftigelse for deltagerne til de to arrangementer.

Efterårets andet arrangement ”Byen og Forbrug – gamle sociologiske problemer i ny belysning” havde 75 tilmeldte, hvoraf ca. 50 deltog. Også her åbnede formatet op for nye muligheder for deltagelse. Her var der blandt andet et helt samfundsfagshold på et gymnasium logget på. Efter arrangementet modtog vi følgende mail fra en deltager: 

”Mange tak for et rigtig godt event igår. Det er alletiders med et sådant sociologisk indput på en onsdag eftermiddag/aften – det har jeg trængt til i et stykke tid (bor langt ude på landet, oppe i Nordnorge). Dejligt at der er sådan nogle som jer og Dansk Sociologiforening, til at holde gryden lidt i kog og hjælpe de faglige diskussioner ud i stuerne til sociologerne i en tid, hvor det af flere grunde er besværligt at mødes fysisk. Det var forøvrigt også første gang jeg prøver zoom – det var en god oplevelse. Det var bare lige en hurtig hilsen herfra. Tak skal I ha’!”

På baggrund af den positive feedback er vi optimistiske omkring at supplere foreningens aktiviteter med flere online webinarer i 2021, eventuelt i samspil med fysiske arrangementer.

”Månedens Sociolog” og ”Månedens Studerende”

På foreningens Instagram- og Facebookside har vi efter sommeren startet et nyt koncept, ”Månedens Sociolog” suppleret af ”Månedens Studerende”. Hver måned præsenteres en ny sociolog som fortæller om sit arbejde og dets relation til sociologien. 

Billedet viser eksempler på tidligere måneders ”Månedens Sociolog” og ”Månedens Studerende”

Først præsenteres sociologen i et kort interview, hvorefter han/hun løbende kommer med små opdateringer fra sin hverdag. 

Månedens sociolog kan følges på foreningens Instagram-side: https://www.instagram.com/dansksociologiforening/. Forslag til fremtidige ”Månedens Sociolog” kan sendes til vores studentermedhjælp Nathalie på  nathaliehh@samf.ku.dk.

Vidensbank

Som et nyt tiltag på foreningens hjemmeside er vi i gang med at skabe en vidensbank hvor en række forskellige sociologiske temaer vil blive præsenteret og ledsaget af en oversigt over sociologer, der beskæftiger sig med det pågældende tema. Det første tema, Arbejds- og Arbejdsmarkedssociologi kan allerede findes på hjemmesiden. Der vil løbende blive tilføjet flere temaer til vidensbanken. Vidensbanken kan findes på: http://sociologi.dk/vidensbank/

Næste nyhedsmail vil indeholde indkaldelse til vores årlige generalforsamling i februar.

Vi glæder os til et år med nye spændende arrangementer i Dansk Sociologiforening, og ønsker alle vores medlemmer et godt nytår.