Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse

Dansk Sociologiforening indkalder til den årlige generalforsamling i 2021. 

Generalforsamlingen finder sted torsdag den 25. februar, kl. 17:00-19:00 på Zoom.

Tilmelding foregår på mail til studentermedhjælper Nathalie Hauge Hvithamar på nathaliehh@samf.ku.dk 

Punkter til dagsorden modtages af sekretær Lene El Mongy, lm@samf.ku.dk senest d. 18. februar 2021. 

Dagsorden fremgår af Sociologinyt 2021, der er tilgængelig på sociologi.dk her.

På vegne af bestyrelsen 

Anna Ilsøe, formand