KAPITALISMEKRITIK EFTER KAPITALLOGIKKEN

d. 3. december 2008 kl. 19:30 på Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade port 5 a, 1014 København K i lokale 1.1.18

Rune Lykkeberg gæster Dansk Sociologforenings foredragsrække. Temaet er kapitalismen og dens transformative karakter. Hvordan kritisere kapitalismen, når kapitalismen netop indoptager kritik?

For Marx var kritikken af kapitalismen en progressiv kritik; at udvikle en modsætning; at pege hen imod en krise; en revolution. Kapitalismens “naturlove” skulle afdækkes, afsløres, afklædes.

Men findes disse naturlove i dag i en sen kapitalisme? Informations journalist og kritiker, Rune Lykkeberg, stiller spørgsmålet, hvordan man kan kritisere vores samtid i en kapitalisme, der mere end nogen sinde før fodrer på modsætninger og indoptager kritik. For findes der ikke naturlove, hvad skal kritikken så afdække, afsløre, afklæde? Hvor skal vi lede i den sociale virkelighed, i samfundet, hvis vi vil bedrive samtidskritik og dermed også pege ud over det bestående samfund?

Entre er gratis og alle er velkomne. Der vil være mulighed for efterfølgende diskussion. I pausen vil man kunne købe øl og vand.

Dansk Sociologforening ser frem til et spændende foredrag!