Kritik i samfundsvidenskaben

Kritik i samfundsvidenskaben

– en paneldebat med fokus på videnskabsteori

Samfundsvidenskabelige analyser er splittet mellem på den ene side at ville afdække og beskrive virkeligheden og på den anden at ville udsige domme over samfundets udvikling.

Panelet vil tage udgangspunkt i fælles spørgsmål: Hvad betyder kritik i samfundsvidenskaberne? Hvilken form for kritik er mulig i forskellige former for samfundsvidenskab? Og hvilken form for kritik er legitim? Bør analyser overhovedet forholde sig til, hvad det gode samfund er og bør være?  Og er det samfundsvidenskabens opgave at påpege og kritisere fejludviklinger i samfundet?

Tid: 9. maj 2016, klokken 9.30-12.00

Sted: Aalborg Universitet, København SV. Frederikskaj 10B, 1. sal, Studio 2

Paneldebatten finder sted i København på Aalborg Universitets Campus i Sydhavn.

Der vil være kaffe og lidt morgenbrød.

Forskerne i panelet giver med udgangspunkt i eksempler forskellige bud på, hvad en kritisk analyse er. Der lægges op til dialog med de fremmødte i salen.

Panelet: Søren Juul (lektor AAU-CPH), Torben Bech Dyrberg (Lektor RUC), Allan Dreyer Hansen (Lektor RUC), Rasmus Willig (Lektor RUC), Merete Monrad (Adjunkt AAU-CPH), Pelle Korsbæk Sørensen (Adjunkt AAU-CPH)