LØSLADT OG GÆLDSAT

Dansk Sociologforening præsenterer foredrag ved Annette Olesen, Syddansk Universitet.

I Danmark hæfter domfældte i straffesager for de nødvendige omkostninger, der er medgået til behandlingen af deres sag. Disse udgifter består bl.a. af forsvarssalær, udgifter til tekniske undersøgelser, DNA-analyser og lægeerklæringer. Idømmes domfældte en fængselsstraf, løslades pågældende til en offentlig gæld, der ofte virker som en uoverskuelig og ubetalelig ekstra straf. Gældssituationen påvirker de løsladte forskelligt. De løsladte, der forsøger at leve kriminalitetsfrit, oplever i højere grad de negative følger af gælden, hvorimod de løsladte der genoptager en kriminel løbebane gerne udvikler alternative handlingsstrategier, der kompenserer for de negative følger af gælden.

Annette Olesen (1982), cand. scient. soc. og ph.d. (jura), adjunkt på Juridisk Institut, Syddansk Universitet. Hendes ph.d.-afhandling “Løsladt og gældsat” danner baggrunden for oplægget.

Tid: Onsdag d. 2. april 2014, 17.00-19.00.

Sted: Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5,1014 København K, lokale 2.0.63

På dette link ses adressen og lokalet, som er i bygning 2.

csc.ku.dk/bygninger_og_adresser/css/

Gå ind på kortet (3. linie under billedet), bygning 2 er ved indgang “D”. Gå til højre i porten og ind til lokale 63, som ligger i stuen.

Foredraget er gratis og alle er velkomne!