MARGINALISERING, STIGMATISERING OG LOKAL AUTONOMI

d. 6. december 2011 kl. 17:00 på Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade port 5 a, 1014 København K i lokale 1.1.18

Oplægget vil omhandle resultaterne fra INTERLOCprojektet, som omhandler den socialt og økonomisk underprivilegerede bydel Aalborg Øst. Oplægget vil i tillæg til denne empiriske forankring have karakter af en kritisk dialog med Loïc Wacquants teori om avanceret marginalitet i nutidens storbyer. De empiriske resultater fra INTERLOCprojektet implicerer således, at det kan være problematisk at overføre Wacquants teoretiske model på underprivilegerede boligkvarterer i Danmark/Skandinavien.

Sune Qvotrup Jensen er lektor i sociologi med særlig henblik på kulturanalyse og etnografisk metode, ansat ved Sociologiuddannelsen, Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

Foredraget varer fra 17.00 til 19.00.
Det er gratis og åbent for alle interesserede.

csc.ku.dk/bygninger_og_adresser/css/
På dette link ses adressen og lokalet, som er i bygning 1.
Gå ind på kortet (3. linie under billedet), bygning 1 er ved indgang “A”. Gå til venstre i porten og op til 1. sal til lokale 18.