Neutralisme og kontroversielle spørgsmål: Skal vi tillade abort for den gode stemnings skyld?

Morten E. J. Nielsen analyserer det liberale neutralistiske argument for at staten ikke må forbyde abort. Argumentet forekommer svagt på flere planer, hvorfor Morten Nielsen vil forsøge at finde for andre overordnede argumenter. Kommentar: Klemens Kappel