NY FORMAND FOR DANSK SOCIOLOGIFORENING

Anna Ilsøe
Lektor Anna Ilsøe, FAOS, Sociologisk Institut, er valgt som ny formand for Dansk Sociologiforening. Samtidigt skifter foreningen navn fra Dansk Sociologforening til Dansk Sociologiforening, og vedtægterne revideres, således at alle der arbejder med sociologi eller sociologisk analyse i Danmark kan optages som medlemmer uanset deres uddannelsesbaggrund. Formålet er at udvikle foreningen til en bred samfundsvidenskabelig forening, der repræsenterer alle i den offentlige eller den private sektor samt alle studerende, der arbejder sociologisk. Anna Ilsøe tiltræder som formand med en baggrund i mere end 10 års arbejdsmarkedsforskning ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS), der har til huse på Sociologisk Institut, Københavns Universitet. Hun har udover sine videnskabelige publikationer om den danske model deltaget flittigt i debatten i medierne samt holdt adskillige oplæg om modellen inden for som uden for universitetets mure.