Nyhedsbrev fra Dansk Sociologforening, februar 2015

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Sociologforening 2015

Mandag d. 23. februar

Kl. 19:45 – 21:30 på Københavns Universitet, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K, lokale 34.0.01, (Christian Hansen Auditoriet).

Tilmelding er ikke nødvendig.

Punkter til dagsorden modtages af sekretær Lene El Mongy, lm@samf.ku.dk senest den 18. februar.

Årets SociologNYT findes kun i en elektronisk udgave, som kan downloades på foreningens hjemmeside: www.sociologi.dk. SociologNYT indeholder materiale til generalforsamlingen; forslag til dagsorden, div. beretninger, regnskab og forslag.

På vegne af bestyrelsen

Martin Munk, formand