NYHEDSBREV FRA DANSK SOCIOLOGIFORENING, APRIL 2015

Dansk Sociologforening præsenterer foredrag ved Lars Thorup Larsen: 

Guvernementaliseringen af velfærdsprofessionerne. At styre borgerne gennem professionelle og professionelle gennem borgerne. 

Professionel autonomi er blevet sat under pres igennem talrige bølger af modernisering af den offentlige sektor. Mens det er velbeskrevet, at de professionelles effektivitet og økonomiske adfærd søges reguleret igennem fx New Public Management-inspirerede tiltag, overses derved en anden og mere indholdsorienteret styring af den professionelle praksis. Velfærdsprofessioner som fx lærere, pædagoger, sygeplejersker og socialrådgivere er blevet gjort til agenter for politisk ledelse på hvert sit policyområde og det på en mere direkte og systematisk måde end tidligere. Inspireret af Foucault kan dette karakteriseres som en ’guvernementalisering’, hvorved professionerne systematisk reorienteres efter at få dem til at lede borgerne i overensstemmelse med centrale politiske ambitioner. Frem for at være agent for professionens egne pædagogiske principper kan en pædagog ifølge denne logik i stedet blive agent i en integrationspolitisk dagsorden, mens skolelærerens professionelle praksis bliver systematisk orienteret efter centrale konkurrencepolitiske mål. Samtidig kan der også ske en styring af de professionelle gennem en styrkelse af borgerens rettigheder, fx hvis borgeren udstyres med fritvalgsordninger og transparente mål for kvalitet af forskellige offentlige og private institutioner. Det er således muligt på en gang at styre borgerne gennem de professionelle og at styre de professionelle gennem borgernes valg. Foredraget vil eksemplificere denne dobbeltbevægelse ud fra en tekstanalyse af skift over tid i velfærdsprofessionernes centrale uddannelsesmål samt deres forbindelse til forskellige styringsredskaber i forholdet mellem stat, professionelle og borgere.

Lars Thorup Larsen er lektor i politisk sociologi ved Institut for statskundskab, Aarhus Universitet og forsker i sundhedspolitik, professioner og moralpolitik.

Tid: Torsdag den 30. april 2015, kl. 17-19.

Sted: Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5,1014 København K, lokale 18.01.11

På dette link ses adressen og lokalet, som er i bygning 18. http://csc.ku.dk/bygninger_og_adresser/css/

Gå ind på kortet (3. linie under billedet), lokale 18.01.11 har indgang ved “F”.

Foredraget er gratis og alle er velkomne! Efterfølgende byder vi på vand, øl og snacks.

*******************************************************************************

Tag med på Sociologisk Sommerhøjskole

23.-27. juni 2015

I anledning af foreningens 50 års jubilæum afholdes en sociologisk sommerhøjskole i samarbejde med Jyderup Højskole. Målet er skabe et rum for dybdegående diskussioner, faglig opdatering, eftertanke og sociologisk nørderi.

Program for sommerhøjskolen er på plads, og i kan godt glæde jer til de mange spændende emner og hyggelige aftenarrangementer. Kom og vær med til at diskutere den nyeste forskning i Danmark og mød dine fagfæller.

Se det endelig program her: www.sociologi.dk