Nyhedsbrev fra Dansk Sociologiforening nr. 2 marts 2018

Sociologisk Magasin

I sidste uge publicerede vi vores seneste nummer af Sociologisk Magasin. Dette nummer er en beskrivelse af, hvem vi egentlig er i Dansk Sociologiforening. Hvad står vi for og hvor er vi på vej hen?

Så hvis du er nysgerrig på hvilken slags frivillig organisation Dansk Sociologiforening er og hvad vores arbejde består i, så tag et kig i magasinet og bliv meget klogere!

Du kan altid finde alle udgivelserne af Sociologisk Magasin på vores hjemmeside under ”Publikationer”. Det nyeste magasin kan læses direkte her:

http://www.e-pages.dk/ku/1358/

 

Opdateret beskrivelse af hjemmesiden

Vores udgivelse af Sociologisk Magasin nr. 2 ledte til, at vi har fået opdateret flere beskrivelser på vores hjemmeside. Vores tidligere beskrivelse af foreningens historie er blevet omskrevet og er nu mere fokuseret på foreningens aktuelle virke og har derfor ændret navn til ”Hvem er Dansk Sociologiforening?”. Derudover har vi fået tilføjet en engelsk beskrivelse af foreningen.

 

Arrangementer i april og maj

Sociologer gør en forskel – OVERALT

Vil du gerne vide, hvordan du kan skabe social forandring med din sociologiske faglighed på arbejdsmarkedet?

Vi har inviteret fire erhvervsaktive sociologer ind til at fortælle om hvor, hvordan og for hvem de gør en forskel. De vil hver især fortælle om et konkret projekt, hvor de har brugt deres sociologiske faglighed til at gøre en forskel for en specifik målgruppe. Der vil være rig mulighed for, at du kan stille spørgsmål.

Panelet består af

• Mai Gad, Global Funding Advisor i Folkekirkens Nødhjælp

• Lars Nørr Mikkelsen, Strategisk Analytiker i Politiet

• Signe Skov-Hansen, Innovationschef på Teknisk Museum

• Stine Anderberg Høegh, Udviklingschef i Center for Udsatte Voksne og Familier i Københavns Kommune

Der vil være gratis kaffe/the og kage

Arrangementet afholdes onsdag den 4. april fra kl. 15.15-17.00 i lokale 7.0.34 på CSS.

Du tilmelder dig ved at skrive ”Sociologer gør en forskel” på mail til studievejledning@soc.ku.dk.

Tilmeldingsfrist er torsdag den 22. marts.

 

Organizing

 – hvordan motiverer og engagerer man mennesker til forandring?

“Organizing” er efterhånden blevet et buzzword, når man taler social forandring. Ordbøger kalder det en systematisk proces til at strukturere, integrere og koordinere mål, aktiviteter og ressourcer, i opnåelsen af et bestemt formål. Men er det overhovedet gangbart at tale om “ressourcer”, når det er mennesker, der henvises til, og er social forandring ikke noget, der bare bør “opstå” nærmere end projektledes?

Vi har inviteret tre talere – en teoretiker og to praktikere – der vil give deres oplevelse og syn på sociale bevægelser og forandringsstrategier. For hvordan motiverer og engagerer man egentlig mennesker til forandring? Vi glæder os til høre både forskningens og praktikernes svar på dette.

Vi giver denne aften ordet til

• Ane Stær Nissen, Organiserings- og udviklingskonsulent ved DeltagerDanmark

• Jonas Toubøl, Forsker i sociale bevægelser ved Aalborg Universitet

• Claus Bindslev, CEO ved Nextstep by Bindslev

Der vil være gratis kaffe/the og kage.

Arrangementet finder sted onsdag d. 18. april kl. 17.00 – 19.00 i lokale 35.01.44 på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K.

 

”Gode penge”

– Foredrag ved Ole Bjerg og Marie Hedegaard Jørgensen

Hvor kommer pengene fra? Og hvorfor er det vigtigt?

I dette foredrag rejser Ole Bjerg et meget grundlæggende spørgsmål, som ofte bliver glemt i diskussioner omkring økonomi: Hvem laver egentlig vores penge? I dag skabes penge ikke i en seddelpresse i Nationalbankens kælder, men derimod når banker laver udlån og dermed sender nye kontopenge ind i økonomien. Hvad betyder det for samfundsøkonomien, at vi således har privatiseret pengeskabelsen? Hvad betyder det for almindelige virksomheder? Hvad betyder det for forholdet mellem by og land? Og hvordan kunne man forestille sig et anderledes system?

I forlængelse heraf vil Marie Hedegaard Jørgensen tale om sit arbejde i foreningen Gode Penge og om forholdet mellem sociologi og aktivisme. Som sociologer lærer vi at forholde os kritisk til samfundet, dets systemer og strukturer. Vi diskuterer magtforhold, differentiering og undertrykkelse, men ofte forbliver diskussionerne bag universitetets mure. Gode Penge er et eksempel på et rum, hvor kritikken og sociologien kan få slagkraft.

Ole Bjerg er lektor på CBS og bl.a. forfatter til bøgerne: Vores Penge i vores bank (2017), Making Money – The Philosophy of Crisis Capitalism (2014) og Gode Penge – Et kontant svar på gældskrisen (2013). Ved forårets TedX – events i København gav Ole Bjerg en”talk” om: Where does Money Come From?

Marie Hedegaard Jørgensen læser sin kandiat i sociologi på KU, er redaktør på online-mediet Respons og frivillig hos Gode Penge, hvor hun arbejder med analyser og koordinering af happenings og begivenheder.

Der vil være gratis kaffe/the og kage.

Arrangementet finder sted onsdag d. 2. maj kl. 17.00 – 19.00 i lokale 35.01.05 på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K.

 

International konference om velfærd i Aarhus 2018

Aarhus Universitet arrangerer i slutningen af maj en stor forsknings- og formidlingskonference, der har titlen ”The Welfare State: New solutions to Old Problems”

Key note speakers er Professor James Heckman fra University of Chicago og Professor Guy Standing fra London, og også andre international topnavne vil deltage de tre dage, arrangementet varer.

Du kan læse mere om konferencen her: http://matchpoints.au.dk