Oplevelsesøkonomi og depression

Ifølge Rasmus Jonsen indebærer Oplevelsesøkonomien en forbrugsform, der med opfordringen eller invitationen til deltagelse i varens færdiggørelse har sit spejlbillede i den måde depressionsdiagnosen har ændret karakter i løbet af de sidste 10 år i retning af en funktionspatologi.