PANELDEBAT OG GENERALFORSAMLING I DANSK SOCIOLOGFORENING

Social Ulighed og de Danske Medier

Mandag d. 23. februar 2015 afholdes generalforsamling i Dansk Sociologforening. Forud for forsamlingen har vi arrangeret paneldebat om repræsentation af social ulighed i de danske medier. Paneldebatten foregår i Christian Hansen auditoriet (Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1014 København K, lokale 34.1.01) kl. 17.00 – 19.00. Arrangementet er åbent og alle er velkomne. 

Journalist fra DR2 Debatten, Bjarke Hartmeyer Christiansen, vil styre debatten, og panellisterne er:

Ida Willig (RUC)

Lars Benjaminsen (SFI)

Henrik Dahl

Christina Fiig (AU)

Teaser: Social ulighed er igen kommet på dagsordenen. Vi hører dagligt om en stigende polarisering af rig og fattig, og den stigende økonomiske ulighed er udråbt som blandt de allerstørste udfordringer, som den vestlige verden står over for i disse år. Spørgsmålet er imidlertid, hvilken rolle medierne spiller i at sætte social ulighed på dagsordenen. Formålet med paneldebatten er at give nogle forsøgsvise svar på dette spørgsmål. De fire debattanter diskuterer tre overordnede spørgsmål: 1. Hvilke og hvis stemmer hører vi i debatten? 2. Hvordan omtales udsatte grupper i medierne i dag – og med hvilke konsekvenser? 3. Har journaliststanden som erhvervsgruppe og medierne mere generelt overhovedet en interesse i at belyse social ulighed og genintroducere ”klassekampen” som tema? Arrangementet starter med, at panelet diskuterer disse spørgsmål, og efterfølgende åbnes der for salen. Vel mødt til en vigtig diskussion om social ulighed og de danske medier.

Efter debatten inviteres alle medlemmer af foreningen til generalforsamling i lokale 16.2.55. Dette er kun for medlemmer af Dansk Sociologforening. Der serveres en let anretning inden generalforsamlingen.

Materiale til generalforsamlingen finder du her