Samfundslegemer og ønskebørn. Abortpolitiske rationaliteter

Sniff Andersen Nexø tager udgangspunkt i hendes ph.d.-afhandling ”Det rette valg. Dansk abortpolitik i 1930’erne og 1970’erne”. I oplægget forsøger hun at give et billede af den historiske forståelse af kvinden, fostret og barnet gennem en diskursanalyse af abortpolitikken i forbindelse med lovene i 1937 og 1973. Kommentar: Janne Rothmar Herrmann