Sociologiens bidrag til klimaproblematikken – I Aalborg

– Hvordan arbejder sociologer med at imødegå den globale klimaudfordring?

I samarbejde med Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet, inviterer vi fredag d. 27. september kl. 16.00-19.00 til oplæg om sociologiens bidrag til klimapolitikken.

Vi har inviteret fire sociologer, der vil fortælle om deres arbejde, og hvordan de hver især bruger sociologien i deres bidrag til at løse klimaproblematikkerne. Præsentationerne danner udgangspunkt for en åben diskussion med spørgsmål fra salen. Diskussionen modereres af Hanne Louise Jensen, lektor på Institut for Sociologi og Socialt Arbejde.

De fire sociologer er:

Lina Katan: Lina er specialkonsulent og er erhvervs ph.d ved Dansk Affaldsforening, hvor hun skal skaffe viden om, hvad der sker før, under og efter, vi står med et stykke affald i vores hverdag. Håbet er, at den viden kan bidrage til, at mere affaldssortering bliver en helt ubemærket del af vores liv.

Anne Mette Sørensen Langvad: Anne Mette er projektleder ved PlanEnergi, hvor hun udvikler kommunalt klimaregnskab og redskaber til strategisk klimaplanlægning. Tidligere var hun chefkonsulent i Region Midtjylland inden for cirkulær (bio-)økonomi og vedvarende energi.

Susanne Søndergaard Kollerup: Susanne er projektleder ved Center for Grøn Omstilling ved i Miljø- og Energiforvaltningen i Aalborg Kommune, hvor hun bl.a. arbejder med screeninger af butikker Netværk for Grøn Detail med henblik på implementering af bæredygtige tiltag og adfærdsanalyse af borgernes brug af affaldssorteringsordninger

Anders Rhiger Hansen: Anders er seniorforsker på Aalborg Universitet. Hans forskning omhandler primært bæredygtigt forbrug med fokus på husstandes energiforbrug, køb af teknologier og hvordan disse teknologier indvirker på husstandes hverdagspraksis. Desuden underviser han i forbrugssociologi og bæredygtigt forbrug. Hovedbudskabet fra Anders er, at fokusere på praksisser fremfor inpider, (praktiske) forståelser fremfor (diskursive) værdier, vaner fremfor adfærd og dispositioner fremfor valg.

Moderator:

Hanne Louise Jensen: Hanne Louise er lektor i sociologi på AAU og koordinator for valgfaget i miljø- og klimasociologi samt vejleder på AAU megaprojekt samarbejdet med Aalborg kommune der handler om at gøre det nemt at være bæredygtig indenfor mobilitets-, affalds- og forbrugsområdet. Derudover er hun med i årets planlægningskomite for den sociologiske minikonferencen ’Red verden’.

Arrangementet finder sted fredag d. 27. september kl. 16.00 – 19.00 i Aalborg, lokale meldes ud snarest på Facebook-begivenheden.

Vi byder på kaffe/the og kage.

OBS: Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede, men kræver tilmelding via mail til Jonas Stage på jonasts@socsci.aau.dk  – der er 50 pladser efter først til mølle-princippet.

Vi glæder os til at se jer alle til spændende klimadebat!

Dansk Sociologiforening og Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, AAU