Sociolologisk sommerlæsning om ny politisk aktivisme

Med støtte fra Foreningen Grus er det seneste særnummer af Dansk Sociologi ekstraordinært gjort tilgængeligt på Sociologforeningens hjemmeside.

Politisk vækkelse, mobilisering og innovation kommer langt fra udelukkende fra Christiansborg. I disse år skubbes der til grænserne for, hvem der kan og vil deltage, under hvilke omstændigheder og hvordan. Nye organisationsformer, sociale iværksættere og nye sociale bevægelser, der i disse år ser dagens lys, udfordrer det repræsentative demokrati, som vi kender det.

Hvor kommer forandringen fra, og hvilke aktører står bag den? I dette særnummer af Dansk Sociologi er der inviteret til diskussion af disse store spørgsmål. Temanummeret består af en rammesættende introduktion af Silas Harrebye og Bjørn Thomassen, hvor temaets faglige relevans og aktualitet slås an; tre empirisk forankrede artikler som bringer forskellige fagdisciplinære perspektiver på politisk aktivisme i spil; og til sidst en aktuel kommentar og en anmeldelse – begge inden for tema. Ud over temanummeret bringes der et review essay med en tilhørende replik.

 

Redaktionen af Dansk Sociologi retter en særlig tak til Foreningen Grus for økonomisk støtte til udgivelse af særnummeret. Nummeret kan tilgås via dette link:  http://ej.lib.cbs.dk/index.php/dansksociologi/issue/view/605