Student grants til konferencen NSA2018

Vi er glade for at kunne annoncere, at der vil blive uddelt mindst 10 gratis pladser (student grants) til studerende til Nordic Sociological Association Conference 2018 på Aalborg Universitet. Titlen på konferencene er: The Global North – Welfare policies, mobilities, inequalities, and social movements og afholdes den 8.-10. august.

Som studerende er dette en god mulig for at deltage gratis i – og præsentere på – en international konference.

Ansøgere skal indsende et abstract der beskriver et oplæg på 10-12 minutter, hun eller han vil give på konferencen. Oplæg og abstract er som udgangspunkt på engelsk. Abstractet skal sendes som en vedhæftet pdf-fil via email til nsa2018@socsci.aau.dk. I emailens emnelinje skal der stå ‘Student grant’. Et abstract skal inkludere: Forfatterens/ansøgerens navn; Studieretning; Institutionstilknytning/uddannelse og et abstract på maks. 300 ord.

Deadline for at indsende abstracts er onsdag den 13. juni, 2018.

De udvalgte studerende præsenterer deres oplæg på en session på konferencen, der er specielt rettet mod studenteroplæg. Denne session vil blive annonceret i programmet for konferencen. Sessionen vil blive organiseret af studerende – og en forsker vil deltage og stille spørgsmål på baggrund af præsentationerne.

Alle studerende på enten bachelor eller kandidatniveau er inviterede til at indsende abstracts. Disse abstracts vil blive vurderet af en gruppe af forskere. Ansøgerne vil få resultatet af denne gennemgang og udvælgelsen af deltagere, der får mulighed for at deltage gratis, sendt direkte til deres email.

Studerende, der får en gratis plads (et student grant) vil have fri adgang til konferencen (vil få deltagergebyret betalt). Præsentationen er mundtlig og skal være baseret på det optagne abstract. Oplægget skal have en længde på cirka 10-12 minutter. Vi opfordrer oplægsholderne til at bruge visuelle materialer, så som slides, tavle eller en ’poster’ til deres præsentation. Til sessionen vil der være en dialog mellem alle oplægsholdere – og der vil være mulighed for at medhørere fra salen kan stille spørgsmål.

De 10 gratis pladser (student grants) vil blive fordelt mellem de accepterede studerende således, at hvert nordisk land, der er repræsenteret i Nordic Sociological Association, har plads til minimum 2 studerende, dvs. to studerende fra hhv. Norge, Sverige, Island, Finland og Danmark. Internationale studerende kan også ansøge, men studerende fra medlemslandene vil have førsteprioritet.

En gratis deltagelse (student grant) dækker deltagergebyret. Gratis deltagelse (student grant) dækker ikke forplejning på konferencen (mad/drikke), ej heller overnatning eller rejseudgifter.

Keynote-talere ved konferencen er Professor Mike Savage, London School of Economics, der vil holde oplægget: ”Escalating inequality & global geo-politics”. Professor Guy Standing fra SOAS University of London holder oplægget “Responding to Rentier Capitalism: A Precariat Charter”. Dr. Prerna Singh, Mahatma Gandhi Associate Professor of Politics and International Studies, Department of Political Science, Watson Institute for Public Policy and International Affairs, Brown University, vil holde et oplæg med titlen: ”Nationalism and Welfare”.

Yderligere information kan findes via linket: http://www.nsa2018.aau.dk/Student+grant+for+NSA+2018/

Hvis du har spørgsmål, så skriv endelig til: nsa2018@socsci.aau.dk

Vi håber, at se jer til August.