Temanummer i Dansk Sociologi om digitale metoder

Gæsteredaktører lektor Jakob Demant og Ph.d Hjalmar Bang Carlsen begge fra Sociologisk Institut på Københavns Universitet efterspørger artikler om digitale metoders aktualitet og sociologiske relevans til et metodisk temanummer af tidsskriftet Dansk Sociologi.

Tidsplan (cirka-angivelser)
– 1. januar 2017: Deadline for abstracts til papers. Interesserede bidragsydere bedes indsende abstracts i omfanget 1-2 sider á 2400 enheder til gæsteredaktørerne.
– 1. februar 2017: Udvælgelse af abstracts og tilbagemelding til forfatterne.
– 1. maj 2017: Deadline for drafts af hele papers, som skal følge retningslinjer for manuskripter til tidsskriftet Dansk Sociologi.
– 1. september 2017: Endelig deadline for færdige papers.
– 1. november 2017: Publikation af tidsskrift.

Læs mere her:

http://www.dansksociologi.dk/artikler/Digitale_metoder_call_for_papers.pdf