VIDEN, VÆKST OG VELFÆRD – VIDENSPOLITIK I DEN NATIONALE KONKURRENCESTAT.

d. 12. marts 2008 kl. 19:30 på Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade port 5 a, 1014 København K i lokale 1.1.18

Med fortællingerne om, at vi er på vej over i et videnssamfund baseret på en kreativ og innovativ vidensøkonomi, på vidensarbejde, vidensdeling og vidensspredning etc. har viden det seneste årti trængt sig på som en politisk, økonomisk og sociologisk nøglekategori. Med afsæt i kategorien `videnspolitik` vil foredraget give et bud på en samtidsdiagnose af de nye og modstridende tendenser i samfundets omgang med og bestemmelser af viden. Det vil ske med særligt henblik på de videnspolitiske dimensioner i den aktuelle forsknings- og uddannelsespolitik og i den konkurrencestatslige sammenknytning af `konkurrencekraft`, `sammenhængskraft` og `kreativitet/innovationskraft`.

Jens Erik Kristensen er idehistoriker, lic.phil. og lektor ved Danmarks Pædagogiske Universitet, hvor han desuden er programleder for forskningsprogrammet i Socialanalytisk Samtidsdiagnose. Seneste udgivelser er antologien Ideer om et universitet (Århus Universitetsforlag) samt artiklen `Krise, kritik og samtidsdiagnostik` i Dansk Sociologi nr.1, feb.2008.