AMBULANT STOFMISBRUGSBEHANDLING, ETNISKE MINORITETER OG DISLOKERET AGENS

d. 14. september 2011 kl. 17:00 på Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade port 5 a, 1014 København K i lokale 1.1.18

Mit oplæg er baseret på et etnografisk feltarbejde (9 måneder) blandt socialarbejdere i ambulant stofmisbrugsregi. Analysen er inspireret af aktør-netværksteori (bl.a. Latour, Gomart, Weinberg, Mol). Jeg forsøger at spore forskellige stabiliserende forbindelseslinjer. Analysen lokaliserer nogle mønstre i arbejdet ’herinde’, det jeg betegner som omsorgens rationalitet, og hvordan det får mulighed for at agere på klienterne. Men ’det herinde’ handler ikke i isolation på klienterne, men skal spores i relation til, hvordan legale såvel som illegale stoffer opnår agens. Endeligt skal det relateres til, hvordan det for det sociale arbejde eksterne, misbrugernes liv ’derude’, kan være genstridigt. De forbindelser klienterne er spundet ind i ’derude’ er ofte genstridige, når de anskues i relation til en målsætning om at skabe bedre liv for klienterne. Oplægget vil tage udgangspunkt i empiriske beskrivelser.

Bjarke Nielsen (cand. mag. antropologi) er ph.d. studerende på Forskerskolen for Samfundsvidenskab, Center for Rusmiddelforskning, Aarhus Universitet.

Foredraget varer fra 17.00 til 19.00.
Det er gratis og åbent for alle interesserede.

csc.ku.dk/bygninger_og_adresser/css/
På dette link ses adressen og lokalet, som er i bygning 1.
Gå ind på kortet (3. linie under billedet), bygning 1 er ved indgang “A”. Gå til venstre i porten og op til 1. sal til lokale 18.