NÅR VARULVE MØDES

d. 18. maj 2011 kl. 17:15 på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5 A, 1353 København K i lokale 1.1.18

Nuancer af rusens refleksive seksualitet. På hvilken måde sætter den senmoderne livsverden sit aftryk på seksuelle møder og hvilken betydning har disse aftryk for oplevelsen af seksuelle overgreb idag? På baggund af læsninger af politianmeldte voldtægter fra København undersøges seksuali-tetens rum i senmoderniteten. Oplægget kaster lys på det, der rækker ud over selve spørgsmålet om skyld i anmeldte voldtægter og tematiserer, hvorledes konkrete situationer kan give stemning til forskellige former for seksuelle spil og forskellige former for (selv)refleksiviteter.
Med disse overvejelser som udgangspunkt diskuteres yderligere forholdet mellem mænd og kvinder i dag.

Onsdag 18/5 kl. 17.15 – 19.00.

På dette link ses adressen og lokalet, som er i bygning 1.

csc.ku.dk/bygninger_og_adresser/css/

Gå ind på kortet (3. linie under billedet), bygning 1 er ved indgang “A”. Gå til venstre i porten og op til 1. sal til lokale 18.

Det gælder for alle vore foredrag at entre er gratis og alle er velkomne, også ikke-medlemmer. I pausen sælges der øl og vand.