BØRN AF FÆNGSLEDE: STRAFFENS IKKE-INTENDEREDE KONSEKVENSER

Dansk Sociologforening præsenterer foredrag ved Rikke Fuglsang Olsen, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Antallet af fængslede steget i størstedelen af de vestlige lande siden 1980’erne. Dette gælder også for Danmark. Når en lovbryder fængsles, har det imidlertid ikke kun konsekvenser for den pågældende, men ofte også for familie og børn. Særligt børnene har der været et øget fokus på de sidste 10 år, men der findes fortsat meget lidt systematisk viden om børn, der oplever forældres fængsling i en europæisk sammenhæng. Hvor mange børn oplever at må undvære en forælder i en kortere eller længere periode af deres barndom som følge af fængsling, hvad karakteriserer børnenes opvækst, og i hvilket omfang har forældres fængsling konsekvenser, der rækker helt ind i voksenlivet? Foredraget giver indsigt i både dansk og international (hovedsageligt kvantitativ) forskning om børn af fængslede, og de grundlæggende teoretiske diskussioner og metodiske problematikker som undersøgelser af børn af fængslede tager udgangspunkt i.

Rikke Fuglsang Olsen er forsker på SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd og har i sin ph.d.-afhandling ’Invisible Consequences of Punishment:  Parental Imprisonment and Child Outcomes’ lavet registerbaserede analyser af børn af fængslede i Danmark.

Tid: Onsdag d. 13. november 2013, 17.00-19.00.

Sted: Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5,1014 København K, lokale 2.1.12.

Foredraget er gratis og alle er velkomne!