INKLUSION – DILEMMAER I ORGANISATION, PROFESSION OG PRAKSIS

Dansk Sociologforening præsenterer foredrag ved Helene Ratner, CBS.

Inklusion er en af det danske skolesystems største og vigtigste udfordringer. Opgaven er kompleks, fordi videnskab, politik og pædagogik skaber hver deres rammer for, hvordan inklusionsarbejdet kan foregå. Skoleledere og lærere møder derfor en række udfordringer i praksis: Nye forventninger til refleksion og forandring – men også elevkonflikter, professionel afmagt og ressourcekrævende handleplaner. Med afsæt i aktørnetværksteori giver foredraget indsigt i, hvordan folkeskolens organisation, profession og praksis sættes på spil i arbejdet med inklusion. En større bevidsthed om inklusionens dilemmaer, udfordringer og muligheder vil hjælpe praktikere til at arbejde strategisk og pædagogisk med inklusion uden at blive fanget i stereotype modsætninger mellem ideal og virkelighed.

Helene Ratner er adjunkt og PhD v. Institut for ledelse, Politik og Filosofi på Copenhagen Business School. Hun har en baggrund indenfor antropologi og politisk kommunikation og ledelse og er aktuel med den nye bog “Inklusion – dilemmaer i organisation, profession og praksis”.

Tid: Onsdag d. 9. oktober 2013, 17-19.

Sted: Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5,1014 København K, lokale 2.1.12.

Foredraget er gratis og alle er velkomne.