Call for comment pieces on COVID-19

Den nordiske sociologiforenings tidsskrift, Acta Sociologica, opfordrer i lyset af den nuværende COVID-19 pandemi til at indsende en kommentar på maksimalt 1000 ord angående det sociologiske perspektiv på at forstå pandemien. Kommentaren skal indsendes senest 30. juni.

Spørgsmålet lyder “How and why is the sociological perspective critical to understand the COVID-19 pandemic?” og kan belyses med sociologiske problemstillinger som blandt andet sociale, kulturelle, økonomiske og politiske konsekvenser. 

For yderligere information se Acta Sociologias opslag på https://journals.sagepub.com/pb-assets/cmscontent/ASJ/Acta_SpecialCall_Covid19.pdf