DANSK SOCIOLOGIFORENING SØGER PRAKTIKANT TIL EFTERÅRSSEMESTERET 2015

Dansk Sociologiforening er inde i en større forandringsproces, hvor strategi og kommunikation er under revision. En vigtig del af denne proces er en række medlemsundersøgelser og (ikke-medlemsundersøgelser), som  bliver et omdrejningspunkt for foreningens fremtidige virke. Vi søger derfor en sociologistuderende på kandidatdelen til et praktikophold i foreningen fra august 2015 – januar 2016. Praktikopholdet udformes som et metodisk og organisationssociologisk projekt med titlen ’Brugen af medlemsundersøgelser i en organisatorisk forandringsproces’. Praktikanten vil fysisk sidde tæt på Sociologiforeningens formand lektor Anna Ilsøe, som også vil vejlede praktikanten undervejs. Praktikanten vil udover at forberede, udarbejde og rapportere medlemsundersøgelserne, sidde med til bestyrelsesmøder, strategimøder, præsentere resultater etc. og være en vigtig spiller i forhold til at sikre implementeringen af undersøgelsernes resultater. Vi forventer bl.a. at praktikanten vil opnå følgende kompetencer i løbet af praktikopholdet:

–        Erfaring med udformning af forskellige typer medlemsundersøgelser (websurvey, fokusgruppe etc.) og rapportering herfra.

–        Erfaring med implementering af undersøgelsesresultater i en faglig forening, hvis arbejder primært udføres af frivillige

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til Anna Ilsøe på 35 32 32 12 eller ai@faos.dk.