DANSK SOCIOLOGKONGRES 2013 – CALL FOR PAPERS

Kære alle

Forskningsgruppen MOSPUS (Space, Place, Urban Studies and Mobility) og Roskilde Universitet har i år glæden, at arrangere Dansk Sociologkongres 2013. Konferencen finder sted d. 24. – 25. Januar 2013.

Dansk Sociologkongres er Dansk Sociologforenings årlige sociologiske konference, og beskæftiger sig med sociologiske spørgsmål såvel teoretiske, metodiske og empiriske. I år er det overordnede tema for keynote-præsentationerne ’Mobilitet og by i spændingsfeltet mellem hverdagsliv, politik og ressourcer’, men som altid præsenterer konferencens generelle sessioner elementer fra hele det sociologiske felt.

Keynotes

Scott Lash, Goldsmiths University London

John Urry, Lancaster University

David Pinder, Queen Mary University

Anja Jørgensen, Aalborg Universitet

Læs mere på vores hjemmeside: sociologkongres.ruc.dk

Tilmeldingen til Dansk Sociologkongres er nu åben og man kan registrere sig via hjemmesiden under menuen ‘Registration’. Frist for tilmelding er 15. december 2012.

Call for papers: Dansk Sociologkongres 2013 efterlyser præsentationer indenfor hele det sociologiske felt, men om muligt bedes forslagene indmeldes under et af de eksisterende sessionstemaer. Hele ’call for papers’ samt alle sessionstemaerne kan findes her: http://ruconf.ruc.dk/index.php/dansoc13/dsk2013/schedConf/invitation_dansoc13. Frist for indmeldelse af præsentationer er 15. december 2012.

For yderligere information kan du kontakte os via e-mail på sociologkongres2013@ruc.dk

 

Med venlig hilsen organisationskomiteen

Jonas Larsen (formand), Line Thorup (koordinator), Malene Freudendal-Pedersen, John Andersen, Lise Drewes Nielsen og Jan Lilliendahl Larsen