DANSK SOCIOLOGKONGRES 2013, INDKALDELSE AF EMNER TIL SESSIONSSPOR – UDVIDET DEADLINE TIL 10. OKTOBER

Indkaldelse af emner til sessionsspor.

Dansk sociologkongres bliver i 2013 afholdt på Roskilde Universitet fra d. 24.-25. januar under temaet ’Mobilitet og by i spændingsfeltet mellem hverdagsliv, politik og ressourcer’.
Vi vil hermed gerne invitere sociologer såvel som andre der beskæftiger sig med sociologiske spørgsmål til at forslå sessionsspor for konferencen. Vi modtager gerne forslag der undersøger hele spektret af sociologiske spørgsmål såvel teoretiske, metodiske og empiriske, alle temaer er velkomne.
Konferencens sessionsspor har 1,5 times tidsintervaller, men der kan anvende mere end et slot. Udover det sædvanlige konferenceformat med separate paperpræsentationer er alternativer som f.eks. paneler og workshops meget velkomne.
Du skal sende dit forslag på max 500 ord til sociologkongres2013@ruc.dk inden d. 10. oktober 2012. Du bedes anføre i forslaget om sessionssporets sprog vil være engelsk eller dansk samt anføre navn på ansvarlig torveholder – Vi tilstræber at ingen sessionsspor blander sprog, så er der et oplæg på engelsk, ser vi gerne at resten af oplæggene også er det.
Vi modtager gerne ideer til færdige sessionsspor – dvs. med anførelse af alle de oplæg og oplægsholder det vil indeholde – ligesom vi gerne modtager ideer til sessionssporsrammer.
Indkaldelse af individuelle papers vil blive sendt ud i slut september og arrangørerne af sessionerne vil modtage de indkomne forslag til gennemgang.
For yderligere information kan du kontakte os via e-mail på sociologkongres2013@ruc.dk

Hilsen organisationskomiteen
Jonas Larsen, Malene Freudendal-Pedersen, John Andersen, Lise Drewes Nielsen og Jan Liljendal Larsen