DANSK SOCIOLOGKONGRES 2013 – UDVIDET DEADLINE FOR TILMELDING OG CALL FOR PAPERS

Dansk Sociologkongres 2013 d. 24. – 25. januar på Roskilde Universitet – tilmelding og Call for papers.

Vi har besluttet at  udvide vores deadline for tilmelding og indsendelse af papers (15. december) med en uge frem til den 22. december, hvorefter prisen for tilmeldelse vil stige med 200 kr.:

Normal tilmeldingspris (sen tilmeldingspris):

Ordinær deltagelse: 2200 kr. (2400 kr.)

Medlemmer dansk Sociologforening: 1700 kr. (1900 kr.)

Studerende: 500 kr. (700 kr.)

Arbejdsløs/pensionist: 1000 kr. (1200 kr.)

Festmiddag: 350 kr. (350 kr.)

Vær opmærksom på at konferenceprisen for hotelværelser på Hotel Prindsen i Roskilde kun gælder til den 17. December, hvorefter man må betale fuld pris for værelserne. Se mere information om hotel booking > HER

Vi har allerede modtaget mange spændende og gode paper-præsentationer, men har stadig plads til flere. Se Call for Papers > HER

Efter deadline d. 22. december vil vi begynde at lukke sessioner for tilmeldelse af paper-præsentationer. Hvilke sessioner der forbliver åbne efter deadline, vil blive besluttet i samråd med sessionslederne. Det vil dog ikke være muligt at indmelde forslag under kategorierne ’General papers’, ’workshops’ og ’paneldebat’ efter d. 22. december.

Vi ser meget frem til at modtage dit paper og/eller tilmelding.

Med venlig hilsen

Organisationskomiteen

Jonas Larsen (Formand), John Andersen, Malene Freudendal-Pedersen, Lise Drews Nielsen og Line Thorup (koordinator)

———————————–

Danish Sociology Conference 2013 the 24th – 25th of January at Roskilde University – Registration and Call for papers

We have decided to postpone the deadline for normal registration and paper submission to the 22nd of December. This means that the fee of 200 kr. for ‘late registration’ will not be added to registration before the 23rd of December:

Normal registration fee (Late-registration fee):

Ordinary participation: 2200 kr. (2400 kr.)

Members Dansk Sociologforening: 1700 kr. (1900 kr.)

Students: 500 kr. (700 kr.)

Unemployed/ pensioner: 1000 kr. (1200 kr.)

Conference dinner: 350 kr. (350 kr.)

Please note that the deadline for booking hotel rooms at our conference price at Hotel Prindsen in Roskilde is the 17th December. After the 17th rooms can only be booked at standard rate. Please see our website http://ruconf.ruc.dk/index.php/dansoc13/dsk2013/schedConf/accommodationfor more information on booking.

We have already received many excellent and interesting paper submissions but would gladly welcome more proposals.  Please see the Call for Papers > HERE

After the 23rd of December we will begin to close sessions for submission proposals. Which sessions that remain open to submission will be decided in corporation with the session’s leaders. However, it will no longer be possible to submit proposal to the categories ‘General Paper’, ‘Workshop’ and ‘Panel Debate’ after the deadline.

We look forward to receive your paper submission and/or registration.

Best Regards

The organizing committee

Jonas Larsen (chair), John Andersen, Malene Freudendal-Pedersen, Lise Drews Nielsen and Line Thorup (coordinator)