GENERALFORSAMLING I DANSK SOCIOLOGFORENING

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk Sociologforening 2013

Torsdag d. 24. januar

Kl. 16:30-18:00 på Roskilde Universitet, Universitetsvej 1, 4000 Roskilde, Bygning 01.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Punkter til dagsordenen modtages af formand Anders Petersen (apt@socsci.aau.dk) senest den 21. januar.

Årets SociologNYT findes kun i en elektronisk udgave, som kan downloades her indeholder materiale til generalforsamlingen; forslag til dagsorden, div. beretninger, regnskab og forslag. SociologNYT vil være tilgængelig d. 23. januar.

På vegne af bestyrelsen Anders Petersen

 

Foreløbig liste over kandidater til bestyrelsesvalget er vedlagt som pdf-fil her