DET GODE SAMFUND OG DEN GODE BORGER – TO PERSPEKTIVER PÅ INTEGRATION

d. 28. november 2006 kl. 19:00 på Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade port 5 a, 1014 København K i lokale 1.1.18

Det gode samfund og den gode borger – to perspektiver på integration

“Integration, integranter og det gode samfund” v/ Kirsten
Hvenegaard-Lassen, Adjunkt ved Kultur og Sprogmødestudier:

Oplægget diskuterer hvordan “integration” forstås i det kommunale
integrationsarbejde og hvilke positioner “integranterne” tilbydes i hhv.
en svensk og en dansk kommune. Oplægget bygger på en analyse af
interview med kommunale medarbejdere, som i deres daglige arbejde er i
direkte kontrakt med disse “integranter”.

“Indvandrerhierarkier, bosniske familier og de gode borgere” v/Kristina
Grünenberg, PhD, Forsker ved Amterne og Kommunernes Forskningsinstitut
(AKF):

Oplægget reflekterer over konstruktionen af kategorien “integranter” og
synet på medborgerskab i en dansk sammenhæng. På denne baggrund udpeges
nogle af de positioner og forholdemåder som bliver relevante og
tilgængelige for en gruppe bosniske flygtninge. Disse positioner og
forholdemåder hænger sammen med den særlige placering bosniske
flygtninge indtager i et flygtninge/indvandrer hierarki i Danmark.
Oplægget bygger på to perioder af etnografisk feltarbejde blandt de
samme Bosniske flygtningefamilier i henholdsvis 1994 og 2001/2.