Fostrets etiske status: krop, person, tid

Klemens Kappel diskuterer de forskellige syn på fostrets etiske status og hvordan man bør tage hensyn til fostret. Den etiske værdi fostret tillægges afgøres ofte ved om man betragter fostret som en person eller ej – eller endda som en potentiel person. Kommentar: Thomas Søbirk Petersen – adjunkt, ph.d. / Institut for Kultur og Identitet, RUC