Framing Agnes

– Filmvisning og samtale om transkønnede personers liv og erfaringer som genstand for vidensproduktion

Med udgangspunkt i kortfilmen Framing Agnes fra 2019, inviterer Dansk Sociologiforening i samarbejde med MIX Copenhagen – LGBTQ+ filmfestival til en samtale om, hvordan transpersoner og deres livshistorier gøres til genstand for forskning. Med udgangspunkt i filmen, der problematiserer, hvordan offentlighedens interesse for kønsnonkonforme liv er formet af lige dele sygeliggørelse og sensationalisme, reflekterer tre kønsforskere i fællesskab over, hvordan menneskers liv og deres livshistorier kan gøres til grundlaget for vidensproduktion og (norm)kritisk analyse, såvel som hvordan denne forskning indvirker på den retsmedicinske regulering af kønsnonkonforme liv.

Historien om Agnes

I 1967 udgav den amerikanske sociolog Harold Garfinkel bogen Studies in Ethnometodology. I et kapital af bogen er omdrejningspunktet for Garfinkels diskussion af hverdagslivet og den sociale produktion af mening fortællingen om Agnes som i 1958 opsøgte lægerne på University of California i LA, som Garfinkel var tilknyttet, for at få adgang til kønsbekræftende kirurgi. Som et led i at blive godkendt til denne behandling, sagde Agnes ja til at blive interviewet af Garfinkel, hvilket resulterede i mere end 70 timers samtale, der kom til at danne grundlag for hans teorier om socialitet og identitet. I hvilket omfang Garfinkels interviews var medvirkende til den medicinske diagnosticering af Agnes er ikke klart. Garfinkels analyser peger imidlertid på, at Agnes var meget bevidst om sin egen position som forskningssubjekt og den betydning, hendes medvirken i hans forskning kan have for hendes adgang til behandling. Fortællingen om Agnes fik siden et andet liv udenfor Garfinkels bog, idet den er recirkuleret flere gange i den voksende mængde tekster, der både inden for og uden for den akademiske verden har skabt et nyt felt af ikke-medicinsk vidensproduktion om kønsnonkonforme liv.

Om filmen

I 2018 fik filmskaber Chase Joynt og sociolog Kristen Schilt adgang til Garfinkels arkiver, som var blevet gemt efter hans død i 2011. Her fandt de ikke alene udskrifterne af samtalerne med Agnes, men også interviews med mange andre kønsnonkonforme personer fra den sidste halvdel af 1950’ernes Los Angeles. Framing Agnes bringer disse historier til live i en hybridform mellem dokumentar og fiktion, hvor skuespillernes egne livshistorier vikler sig ind i karakterenes.

Om arrangementet

I samtalen deltager medieforsker Tobias Raun fra Roskilde Universitet, historiker Sølve M. Holm, Karlstads Universitet, og sociolog Anna Sofie Bach, Syddansk Universitet.

Filmen tager 20 minutter og er på engelsk (uden undertekster). Samtalen foregår på dansk.

Der er niveaufri adgang til lokalet.

Vi serverer kaffe/the under arrangementet.

Arrangementet finder sted fredag d. 31. januar kl. 16.00 – 17.30 i lokale 35.01.44 på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5A, 1353 København K.

OBS: Arrangementet er gratis og åbent for alle interesserede.

Giv os meget gerne et praj om, hvorvidt du kommer ved at trykke ”deltager” på Facebook-begivenheden. Her kan du også finde opdateringer, hjælp til at finde vej mm.

Vi glæder os til at se jer alle!

Dansk Sociologiforening og MIX Copenhagen