Glædelig jul og tak for i år!

Glædelig jul og tak for i år! – Sociologisk Magasin og to kongresser i det nye år

En julegave fra Dansk Sociologiforening – Sociologisk Magasin ”Portrætter fra de sociologiske uddannelser i Danmark”

I 2019 satte vi i Dansk Sociologiforening et nyt projekt i gang, hvor vi ville, besøge de tre ”rene” sociologiuddannelser i Danmark: Esbjerg, Aalborg og København. Vi ønskede at bidrage med en række fortællinger fra uddannelserne, der kunne give alle interesserede mulighed for at danne et indtryk af de tre sociologiuddannelser.

Det blev til et projekt, der sendte vores studentermedhjælper Katrine Stribæk på tværs af landet for at møde studerende og studieledere på de tre sociologiuddannelser i København, Aalborg og Esbjerg. Her har hun, udover at interviewe, også delt billeder og videoer løbende gennem Dansk Sociologiforenings sociale medier, Facebook og Instagram. De ni interviews har handlet om uddannelserne og deres rammer, alle med en personlig vinkel. Under interviewene er vi kommet ind på alt fra uddannelsernes faglige opbygninger, til det sociale liv, de fysiske rammer, studiebyerne og fremtidsplanerne på hver af uddannelserne. Alt dette er blevet til dette tredje nummer af Sociologisk Magasin, hvor vi på baggrund af ni interviews tegner nogle individuelle portrætter fra de tre uddannelser.

Du kan nu læse de ni portrætter i den 3. udgave af Sociologisk Magasin med titlen ”Portrætter fra de danske sociologiuddannelser”. Magasinet finder du her.

Vi håber, at portrætterne kan bidrage med en ny og bedre forståelse af det sociologiske uddannelseslandskab. God læselyst!

 

Call for papers: Dansk Sociologikongres 2020

Hovedtema: Optimeringslogikker og forandringsprocesser: Konsekvenser for samfund og individer

Afdeling for pædagogisk sociologi, Dansk Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet og Dansk Sociologiforening indbyder alle interesserede til Dansk Sociologikongres 2020.

Kongressen afholdes på DPU, Aarhus Universitet, Campus København den 26.-27. marts 2020.

Det danske samfund gennemlever en række ændringer i denne tid. Vi er vidner til fundamentale omstillinger på tværs af alle brancher og professioner. Disse omstillinger går ofte under modeordet ”disruption” eller mere seriøse koncepter så som den fjerde industrielle revolution.

Det karakteristiske er, at forandringernes hastighed ikke længere er lineære, men i højere grad eksponentielle. Samtidig er forandringernes omfang mere omfattende end tidligere: den digitale revolution og kombinationen af den med flere teknologier, som tilsyneladende indebærer paradigmeskift inden for økonomi, erhvervsliv, samfund og den individuelle sfære. Endelig synes forandringerne at være systematiske, dvs. betyde forandring af hele systemer på tværs af nationale grænser, typer af erhverv og det nationale og internationale samfund som helhed.

Denne overordnede forståelse opridser en udvikling, som indeholder problemstillinger, der ville sprænge rammerne for kongressen. Med henblik på at etablere en fokuseret faglig diskussion sættes overskriften ”optimeringslogik” i spil. Ønsket om at optimere og perfektionere har rødder tilbage fra Oplysningstiden og har udgjort en vedvarende tendens i de moderne samfunds selvforståelse. I de senere år har en del forskning f.eks. kunnet knytte denne tankegang til ”konkurrencestaten”. Vi opfordrer alle interesserede til at deltage i Sociologiforeningens kongres med papers og sessioner, der behandler sådanne temaer fra forskellige sociologiske vinkler, herunder empiriske studier, men også mere teoretiske perspektiver. Sessioner og papers om andre sociologiske emner er også velkomne.

Keynotes

 • Vera King, Universität Frankfurt am Main
 • Richard Arum, University of California Irvine

 Vigtige Datoer

 • Deadline for indsendelse af individuelle abstracts: 17. januar
 • Deadline for indsendelse af forslag til sessioner: 17 januar
 • Besked om accept af abstracts og sessioner: 3. februar

Et forslag til en session skal indeholde en titel, en kort præsentation af sessionens overordnede tema, navn på organisator, navne på deltagerne (minimum tre til en session) samt individuelle abstracts fra disse deltagere. Abstracts, der indsendes i forbindelse med et forslag til session, behøver ikke også at blive indsendt individuelt

Abstracts bedes sendes via hjemmesiden: https://konferencer.au.dk/dansk-sociologikongres-2020/ 

Forslag til sessioner sendes til sociologikongres@edu.au.dk

Call for sessions: Nordic Sociological Association Conference 2020

Call for session, deadline January 15th, 2020

Dear colleagues and fellow scholars,

From the 5th to the 7th of August 2020 the 30th Nordic Sociological Association Conference will be hosted by Oslo Metropolitan University. The conference heading for 2020 is: ‘The Sociology of Conflict: Global Transformations – Local Manifestations’.  We hereby invite the submission of sessions.

For more information see: https://www.oslomet.no/en/about/events/nsa-2020 (full conference page with more details to follow shortly).

Confirmed keynote speakers are Gurminder K Bhambra, Professor of Postcolonial and Decolonial Studies at the School of Global Studies, University of Sussex and Sari Hanafi, Professor of Sociology at the American University of Beirut and Chair of the International Sociological Assocation.

We welcome proposals for thematic sessions for the conference, which will include sessions under the main conference theme, as well as sessions on other themes in Nordic sociology. In the selection of sessions, we will emphasize academic quality as well as relevance, and ensure the conference is broadly representative of sociology in the Nordic countries.

Proposals for sessions should include

 • Title of session
 • Session organizer(s): name, affiliation, e-mail address
 • Abstract (not exceeding 500 words)
 • Type of session: Paper presentations; Roundtable, Workshop, Poster presentations
 • Selection of papers (organizer enjoy full liberty in whether/how to apply peer review of paper proposals)
 • Number of sessions (assuming 4 contribution in each session as the ideal)

The deadline for proposals for sessions is 15th of January, 2020. The organising committee will review the proposals and the decisions will be announced thereafter. Other dates and deadlines:

 • 1st of February: Decisions on sessions
 • 15th of March 2020: Deadline for papers
 • 1st of April 2018: Decisions on papers

We would be grateful if you could share this invitation as widely as possibly, contributing to ensure solid Nordic representation in Oslo in August 2020, and eventually to a successful conference!

Best wishes,

Kristian Berg Harpviken

Research Professor, Peace Research Institute Oslo (PRIO)

Chair, Nordic Sociological Association

Chair, Organizing Committee and Scientific Committee for NSA2020

God jul og vi ses i det nye år!

Så er der kun tilbage at sige at god jul og godt nytår! Vi glæder os til endnu et godt år med masser af nye arrangementer, kurser og spændende samarbejder!

Med venlig hilsen,

Dansk sociologiforening