HANDLEMULIGHEDER OG PRAKSISLOGIKKER – FORSKELLIGHEDER OG POSITIVE POTENTIALER I SOCIALT ARBEJDE

d. 9. november 2005 kl. 19:30 på Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade port 5 a, 1014 København K i lokale 18.01.11

Dorthe Caswell, Ph.d. fra RUC, forsker på AKF: På baggrund ph.d. afhandlingen ”Handlemuligheder i socialt arbejde – et casestudie om kommunal frontliniepraksis på beskæftigelsesområdet” diskuteres hvordan socialfaglig praksis kan antage forskellige former, afhængigt af hvor i den kommunale frontlinje man befinder sig: Socialt arbejde ses her som kontekstafhængigt, flertydigt og præget af konflikter. Diskussionen er rettet mod praksisfeltet såvel som mod forskningen og ønsket er at bidrage til faglige diskussioner og refleksioner omkring socialt arbejdes nutid og fremtid